اتاق خواب

Bedroom

غذاخوری

Dining Room

اتاق کودک

Kids Room

اتاق تلویزیون

TV Room

هال و پذیرایی

Living Room

راهرو

Corridor