لوگو دکارت-Decart Logo
Search
ورود | ثبت نام

دسته بندی محصولات دکارت

پروژه های اجرا شده

کاور پروژه دکارت کیش-P004
پروژه های اجرا شده

پروژه P004

کد پروژه P004 کارفرما شرکت دکارت محل اجرا کیش – دفتر مرکزی طراحی پیش از اجرا توسط دپارتمان طراحی دکارت مدت اجرا 5 روز کاری

ادامه مطلب »
کاور پروژه دکارت چهاردوری-P003
پروژه های اجرا شده

پروژه P003

کد پروژه P003 کارفرما جناب آقای چهاردوری محل اجرا استان تهران طراحی پیش از اجرا توسط دپارتمان طراحی دکارت مدت اجرا 3 روز کاری پروژه

ادامه مطلب »
کاور پروژه دکارت کاشی-P002
پروژه های اجرا شده

پروژه P002

کد پروژه P002 کارفرما جناب آقای کاشی محل اجرا استان تهران طراحی پیش از اجرا توسط دپارتمان طراحی دکارت مدت اجرا 4 روز کاری پروژه

ادامه مطلب »
کاور پروژه دکارت جرجانی-P001
پروژه های اجرا شده

پروژه P001

کد پروژه P001 کارفرما جناب آقای جرجانی محل اجرا استان تهران طراحی پیش از اجرا توسط دپارتمان طراحی دکارت مدت اجرا 2 روز کاری پروژه

ادامه مطلب »